MENU

Mens Health Month

    Ngayong buwan ng Hunyo, ating ipinagdiriwang ang Men's Health Month!
🚹 Patuloy tayo sa paghikayat sa mga kalalakihan na alagaan ang kanilang mga katawan sa pamamagitan ng pagkain nang tama, pag-ehersisyo, at pag-iwas sa mga bisyo upang maiwasan ang sakit.
Put your health first for a #HealthyPilipinas 💚