ANG BUWAN NG AGOSTO AY ADOLESCENT IMMUNIZATION MONTH!
Ang mga bakuna ang pinakainam na panglaban sa mga vaccine preventable diseases. Kaya naman 'wag na mabahala, magpabakuna na! Para sa karagdagang impormasyon, magtanong na sa pinakamalapit na health centers para sa schedule ng pagbabakuna.
 Adolescent Immunization Month 2