🤱 Ang buwan ng Agosto ay National #breastfeeding Awareness Month*! 🤱

Tulong-tulong tayo sa pagpapasuso ni mommy sa kanilang #first1000days ni baby!🤰🏻🤱🏻👨‍👩‍👦

Base sa Republic Act 10028: Expanded Breastfeeding Act of 2009.
 Breastfeeding Awareness Announcement SMC v5.jpg